• Alexandros Papachatzis – Convener

 • Damiano Avanzato – co-Convener

 • George Zakynthinos – ATEI of Kalamata

 • Pavlina Drogoudi – Pomology Institute of Naoussa

 • Thomas Sotiropoulos – Pomology Institute of Naoussa

 • Nikolaos Katis – Aristotle Univ. of Thessaloniki

 • Athanasios Molasiotis – Aristotle Univ. of Thessaloniki

 • Miltiades Vasilakakis – Aristotle Univ. of Thessaloniki

 • George Nanos – Univ. of Thessaly

 • Eleni Tsantili – Agricultural Univ. of Athens

 • Fotios Gravanis – ATEI of Thessaly

 • Eleni Wogiatzi – ATEI of Thessaly
 • Panagiotis Eliopoulos – ATEI of Thessaly

 • Ioannis Vagelas – ATEI of Thessaly

 • Helen Kalorizou – ATEI of Thessaly

 • Nikolaos Koutinas – ATEI of Thessaloniki

 • Thomas Thomidis – ATEI of Thessaloniki

Go to top